Tisztelt Támogatást Igénylők!


A helyi felhívásokra támogatási kérelmet benyújtók munkájának hatékonyabb előrehaladásának érdekében a leggyakrabban felmerülő kérdések alapján összeállított Gyakran Ismételt Kérdések szakmai segéddokumentum itt elérhető:
Dokumentum letöltése (pdf)


TOP-7.1.1-16-H-109-3 kódszámú "Kreatív akcióprogramok és hagyományteremtő eseménysorozatok megvalósítását támogató mobil eszközpark beszerzése" c. helyi felhívás kapcsán:


Ha van az egyesület tulajdonában egy gépjármű, amit szeretnének a megvalósítandó tevékenységeknél, az egyik helyszínről a másik helyszínre való szállításhoz igénybe venni, annak benzin költségét, mely sorra kell tervezni? És milyen alátámasztó dokumentumot szükséges becsatolni hozzá?
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei között szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltséget, kiküldetési költséget lehet tervezni, melynek alátámasztó dokumentumai az alábbiak:

  • vonatkozó szerződés vagy megállapodás,
  • kiküldetési rendelvény/útnyilvántartás,
  • számla,
  • kifizetés bizonylata, GIRO lista csoportos utalás esetén,
  • bérlet/jegy.
  • összesítő az utazási és kiküldetési (napidíj) költségtérítés elszámolásához

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3.7.3.1.2. pontja szerint az utazási költség a hivatali vagy saját gépjármű (ideértve a közeli hozzátartozó tulajdonában álló gépjárművet is) használata esetén a megtett kilométerek alapján a tényleges üzemanyag-költség vagy az adóhatóság által közzétett elszámolható üzemanyag-költség és a kilométerenkénti adómentes térítés figyelembe.TOP-7.1.1-16-H-109-6 kódszámú "Alkoss élményközösséget! – Fejlődő kisközösségek szükségleteinek biztosítása, a helyi civil közösség erősítése" c. helyi felhívás kapcsán:


- Terembérleti díj melyik soron számolható el?
Terembérleti díj a Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége soron számolható el.

- Ha 14 hónapra tervezi a projektidőt a kedvezményezett, ebben az esetben elegendő 6 hónapig fenntartani egy workshopot vagy minden hónapban szükséges szervezni 1 workshopot (tehát összesen 14-et)?
A különböző közösségfejlesztő foglalkozássorozatokat (szakkör, klubfoglalkozás, workshop, alkotócsoport, találkozó, tematikus nap, tréning) legalább 6 hónapon keresztül havi 1 alkalommal/ kéthavonta/ kéthetente szükséges fenntartani. Ez minden esetben irányadó a projekt tervezett időszakától függetlenül.

- Együttműködő partnertől a tervezett projekt keretében anyagot, árut, szolgáltatást, eszközt, immateriális javakat vásárolhatnak-e?
A konzorciumi partner nem azonos az együttműködő partnerrel. A konzorciumban megvalósuló projektekben a konzorciumi tagok is időlegesen működnek együtt a támogatási kérelemben megfogalmazott közös cél megvalósítása érdekében, de a projekt keretén belül a konzorciumi tagok anyagot, árut, szolgáltatást, eszközt, immateriális javakat NEM vásárolhatnak egymástól.
Ellenben a felhívásban nevesített együttműködő partnerek esetében, a támogatási kérelemben megfogalmazott közös cél megvalósítása érdekében, de a projekt keretén belül az együttműködő partnerek anyagot, árut, szolgáltatást, eszközt, immateriális javakat vásárolhatnak egymástól.
Ennek értelmében az Együttműködési megállapodás sablon következő pontja:
„5. A Felek kijelentik, hogy a támogatási kérelemben, valamint jelen Megállapodásban rögzített feladataikat térítésmentesen látják el a projekt teljes időtartama alatt”, ha Együttműködő partnerek megállapodásáról beszélünk, akkor az 5. pont a felek közötti megállapodás tárgyát képezi, de akár törölhető is.

© 2024 REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. - Minden jog fenntartva.