Salgótarjánért tenni akaró városlakók 2016 tavaszán kezdeményezték a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program keretein belül egy a partnerségen alapuló helyi akciócsoport megalakítását. 2016. május 27-én került sor az alakuló ülésre, melynek eredményeképpen 1/2016. (V.27.) határozattal megalakult a Salgótarjáni Helyi Akciócsoport, ahol egyenlő arányban képviseli magát a nonprofit, a forprofit valamint a közszférát.

2018. február 1-jén a Salgótarjáni Helyi Akciócsoport (továbbiakban: HACS)
5 közszféra (SMJV Önkormányzata, SMJV Polgármesteri Hivatala, Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft., SMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata, SMJV Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata),
5 nonprofit (Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete, Palóc Hálózati Szövetség, Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület, Salgótarjáni Tájak, Korok, Múzeumok Klub Egyesület, KRÉTAKÖR Alapítvány), valamint
5 forprofit (L& L Creative Marketing-Média Kft., B&B Salgó Kft., PCT OFFICE Kft., PROMO-LINE Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., FA-HÉJ Kft.) taggal kezdte meg idei évi munkáját.

A Salgótarjáni Helyi Akciócsoportban 2019. szeptember 1-jétől a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. átalakítása végett a Salgótarjáni Rendezvény-és Médiaközpont Nonprofit Kft. vette át a konzorciumvezetői feladatokat.

Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia

A 15 tagot magába tömörítő HACS előkészítette a „Salgótarjániak a Salgótarjániakért avagy innovatív, fenntartható közösségfejlesztés salgótarjáni színtereken” című helyi közösségi fejlesztési stratégiát, melynek megvalósítására 400 millió forint támogatást ítélt meg az Irányító Hatóság a „TOP– 7. Prioritása „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című felhívás keretében. A 400 millió forintból 60 000 000 Ft a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia végrehajtásához szükséges működési költségek finanszírozására költhető, 340 000 000 Ft a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítására kiírásra kerülő helyi felhívások során kerül majd kiosztásra az IH döntése értelmében.

A stratégiában megfogalmazott átfogó cél: „a különböző generációk aktívabb városi együttműködése és a városrészek közötti kapcsolatok megerősítése a kulturális, kreatív, tudásintenzív iparágak eszközeivel a közösségi programok kínálatának bővítése mentén – ezáltal Salgótarján népességmegtartó erejének javítása”.

Az átfogó célt öt specifikus, ugyanakkor egymásra épülő cél elérésével kívánja a stratégia megvalósítani, ezek prioritási sorrendben a következők:

21. század elvárásainak megfelelő közösségi terek kialakítása a városközpontban és a városrészekben egyaránt;
Városi és városrészi szinten is működő, az aktív közösségi élet iránt elkötelezett közösségek generálása;
A város meglévő kulturális értékeinek megőrzése mellett hagyományteremtő céllal újak kialakítása a civil, a közszféra, a vállalkozás szereplőinek együttműködő munkája által;
A megyeszékhelyen élők vállalkozási kedvének növelése közösségi programok mentén, Salgótarján természeti értékeinek népszerűsítése és a helyben levő szaktudás kiaknázása érdekében;
A fiatalok, fiatal felnőttek aktivizálása, közéleti szerepvállalásának erősítése.

Beavatkozási területek

Annak érdekében, hogy a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia átfogó és specifikus céljai egyaránt megvalósuljanak, a stratégiában megjelölésre került hat beavatkozási terület:

Alternatív szabadtéri közösségi terek – Szabadtéri közösségi terek minőségének javítása, funkcióval való ellátottságának meghatározása a lakóközösség valós igényeinek figyelembevételével.
Innovatív közösségi műhelyek – Általános és speciális igényeket kielégítő fedett közösségi terek létrehozása és fejlesztése, amelyek városrészi bázispontként a településrész fejlődését segítik mind társadalmi, mind gazdasági elvárások mentén, adott területen élők összefogásával a közösségi tervezés módszertanának népszerűsítésével.
Kreatív akcióprogramok és hagyományt teremtő eseménysorozatok – Változatos, közösségépítő és közösségi programok kínálatának növelése, látványos mobil eszközpark kialakításával és a területen működő civil szervezetek városrész-specifikus ötleteinek kiaknázásával.
Fenntartható kezdeményezések – Helyi közösségi alapú gazdaságfejlesztés támogatása, a helyi termékek piacra kerülésének népszerűsítésével, a vállalkozási ismeretek közösségi szinten történő bővítésével, újszerű vállalkozói ötletek generálásával.
Segítők segítése – A közösségfejlesztés helyi, formális és informális szereplőinek településrészenként történő azonosítása, a fejlesztő munkába való bekapcsolása, tudatosabb közösségi munkában való jártasság megszerzésére irányuló tudás-élményalapú foglalkozások generálása.
Alakuló, fejlődő kisközösségek – A városban elindult ifjúsági, önsegítő közösségi folyamatok rendszerszintű felkarolása, a közösségi tervek kivitelezésének segítése, városrészekre való kiterjesztése.
A megjelölt beavatkozási területekhez kapcsolódóan a HACS nyílt pályázati felhívásokat tesz közzé a helyi szereplők számára, olyan salgótarjáni fejlesztések támogatása érdekében, melyek szorgalmazzák a HACS stratégiájában megfogalmazott célok megvalósulását.

A HACS maga alakította ki működési és eljárásjogi kereteit, melyet Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített. A HACS-on belül megalakult a Felhívás Előkészítő Munkacsoport, melynek feladata a stratégiában megfogalmazott beavatkozási területekhez kapcsolt helyi pályázati felhívások elkészítése, illetve a Helyi Bíráló Bizottság, mely a felhívásokra beérkezett támogatási kérelmek elbírálásában fog meghatározó szerepet játszani. A támogatásra javasolt helyi projektek kedvezményezettei közvetlenül az Irányító Hatósággal támogatói okiratban rögzítik projektjük megvalósításának formai és tartalmi elvárásait.

A HACS további feladata, a salgótarjáni potenciális kedvezményezettek körében térségi animációs tevékenység során szemléletformáló rendezvények, lakossági fórumok, valamint workshop-ok szervezése a jövőben, hogy az érintetteket megismertesse a hazai és nemzetközi jó gyakorlatokkal, valamint segítse őket a pályázati felhívások értelmezésében, a fejlesztési elképzeléseik kidolgozásában.

A pandémiás helyzet okán 2021-ben a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítási időtartama módosult: 2018. 02. 01. – 2022. 03. 31.

Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia

Szervezeti és Működési Szabályzat

Helyi Bíráló Bizottság Ügyrend

Felhívás Előkészítő Munkacsoport Ügyrend

Archívum:
Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia 1. verzió

Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia 2. verzió

Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia 3. verzió

 

© 2024 REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. - Minden jog fenntartva.