Csatlakozz egy elhivatott, lelkes csapathoz, dolgozz te is a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpontban!

Az alábbi felületen láthatod aktuális állásajánlatainkat. A jelentkezéseket a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre várjuk.

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

 
(3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.)
 
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény (a továbbiakban: Kult.tv.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a
továbbiakban: Mt.), valamint a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és
foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint
egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) alapján
 
pályázatot hirdet
 
A REMEK Salgótarjáni Rendezvény – és Médiaközpont Nonprofit Kft.
 
(3100 Salgótarján, Fő tér 5.)
ügyvezető igazgatói állás betöltésére
 
A jogviszony időtartama:
határozott idejű, munka törvénykönyve szerinti vezető állású munkavállalói jogviszony
 
A munkaviszony jellege:
Az Mt. vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával – a Rendelet szerinti
eltérésekkel – munkaviszony keretében történik. A munkaviszony határozatlan idejű, teljes
munkaidőben történő foglalkoztatásra jön létre.

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2023. szeptember 1-től 2028. augusztus 31-ig szól.
 
A munkavégzés helye:
A REMEK Salgótarjáni Rendezvény – és Médiaközpont Nonprofit Kft. székhelye (3100
Salgótarján, Fő tér 2.)

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó, az Alapító Okiratban rögzített tevékenységekhez
kapcsolódó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendeletben, továbbá az ágazati jogszabályokban foglaltakra.
 
Illetmény és juttatások:
Az Mt. szerint létrejövő munkaviszonyra a bérezés és az egyéb juttatások tekintetében a belső
szabályzatok, a munkáltatói döntések, az Mt. vezető állású munkavállalóra vonatkozó
rendelkezései, valamint Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának az adott évi
költségvetési rendelete irányadóak.
 
Pályázati feltételek:
 Felsőfokú végzettség és szakirányú (közművelődési) szakképzettség vagy nem szakirányú
felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés,
 végzettségnek, szakképzettségnek, vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény
alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat,
 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll közművelődési intézményben
végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatásból való eltiltás alatt,
 magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 az intézmény alaptevékenysége körében szerzett legalább 5 év vezetői gyakorlat,
 államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó legalább 120 órás képzés teljesítése, a
kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási
követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint az
egyes rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdése
szerint, vagy
 közgazdász, vagy
 jogász szakképzettség,
 közigazgatási, önkormányzati működésben való jártasság,
 pályázati eljárásokban való jártasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 részletes szakmai önéletrajz,
 motivációs levél,
 az intézmény további működtetésére vonatkozó koncepció, esetleges megújulási terv és
irány elemzése,
 szakirányú végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített
másolata,
 a szakmai gyakorlat meglétét tanúsító munkáltatói igazolás,
 a vezetői gyakorlat meglétét tanúsító munkáltatói igazolás,
 tudományos tevékenység felsorolása, publikációk jegyzéke,
 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, valamint annak igazolására, hogy
nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól való
eltiltás alatt,
 a pályázó írásos nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, pályázata sokszorosításához
valamint a pályázat tartalmának az eljárásban érintettek számára való hozzáférhetőségéhez
hozzájárul,
 nyilatkozat a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének
vállalásáról,
 a pályázó írásos nyilatkozata arról, hogy kéri-e a pályázat zárt ülésen történő bizottsági és
testületi tárgyalását.
 
Elvárt kompetenciák:
 stratégiai szemlélet;
 hatékony problémamegoldó képesség;
 
 döntéshozói és vezetői képesség és felelősségvállalás;
 kiváló kommunikációs készség;
 innovációra való törekvés;
 kooperációs képesség.
 
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2023. szeptember 1. napjától tölthető be.
 
A pályázati kiírás közzétételének helye:
 Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata internetes oldala (www.salgotarjan.hu)
 REMEK Salgótarjáni Rendezvény – és Médiaközpont Nonprofit Kft. internetes oldala
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. június 26.
 
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt:
Göröcsné Godó Orsolya
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda
vezetője – 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Telefon: 20/3969645
 
A pályázat benyújtásának formája, helye:
A pályázatot írásos formában, 2 példányban (eredeti + 1 másolati példány) lehet benyújtani
személyesen vagy postai úton. A pályázati határidőnél a postára adás idejét kell figyelembe venni.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a
beosztás megnevezését: „REMEK ügyvezető”.
Cím: Fekete Zsolt polgármester
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
A pályázatot elektronikusan is kérjük megküldeni a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email-címre.
 
A pályázat elbírálásának határideje:
2023. augusztus 31.
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatot benyújtó pályázókat a kulturális intézményben foglalkoztatottak
munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának
rendjéről, valamint az egyes rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendeletében
meghatározott, a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott, - a kulturális intézmény
alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló - bizottság hallgatja meg.
 
A pályázatokról fenti szakbizottság véleményét mérlegelve Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyűlése dönt, a pályázati határidő lejártát követő,
következő ülésén. A pályázat elbírálásáról a pályázók a Közgyűlés döntését követően írásban
kapnak értesítést.
A pályázat kiírója fenntartja jogát a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítására és a
jogszabályi előírásoknak megfelelően 90 napon belül új pályázat kiírására.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.salgotarjan.hu honlapon szerezhet.